Mindfulness cursus

Patroon In de 8-weekse Mindfulness cursus leer je op een milde wijze om te gaan met emoties en gedachten waardoor je meer in het hier en nu kunt leven en betere keuzes kunt maken. Dat maakt je leven rijker en groter.

Door stil te zijn en op een niet oordelende manier te kijken naar jezelf en dat wat er in je lichaam en je geest omgaat, zul je ontdekken dat je meer bent dan je onrust, je twijfel, je stress, je (chronische) pijn, je verleden.

Doel van de cursus

Doel van de cursus is het aanleren van vaardigheden waarmee je in staat bent op een meer effectieve manier te reageren op stress en onrust in je dagelijks leven en werk.

Meestal reageren we op stress met automatische en emotionele reacties die de stress vaak vergroten. Mindfulness leert je je aandacht te richten op waar het om gaat op dat moment. Hierdoor zit je minder ‘in je hoofd’ en verspeel je minder energie aan piekeren. Gevolg: je verwerkt informatie beter en bent minder snel van slag.

Mindfulness is echter geen quick fix! Stilzitten en aandacht geven aan wat er op dit moment is, is niet iets wat we gewend zijn en al helemaal niet stilzitten en onszelf vriendelijk observeren. Dus begint de cursus met simpele oefeningen in een rustige omgeving en wordt er van de deelnemers gevraagd om thuis dagelijks te oefenen.

Thuis oefenen

Het thuis oefenen is een belangrijk aspect van de cursus. Bewust en met aandacht leven vraagt dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano leren spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de pianolessen. Juist met dagelijks oefenen ontwikkel en verfijn je die vaardigheid.

Van deelnemers wordt verwacht dat ze dagelijks drie kwartier besteden aan oefeningen. Daarmee vergt de cursus inzet en betrokkenheid van de deelnemers. Geholpen door begeleide meditaties en een werkboek met instructies wordt je acht weken lang uitgenodigd om tijd voor jezelf te maken en open en vriendelijk naar jezelf te kijken!

Opbouw van de cursus

De training bestaat uit 8 wekelijkse lessen en een oefendag.

Vaste programmaonderdelen van elke bijeenkomst zijn:
– geleide meditaties
– het delen van ervaringen
– bespreking van het weekthema
– evaluatie van het oefenen thuis
– oefeningen voor de komende week

Oefendag

Onderdeel van de cursus is de oefendag. Deze dag vindt plaats op een locatie in de Achterhoek. De oefendag is van 10.00 tot 16.00 uur en geeft de kans om de oefeningen te verdiepen. Tussen de middag pauzeren we en is er tijd om, in stilte, eventueel een wandeling te maken. Als je de oefendag niet kunt meedoen is het wellicht een goed idee om een volgende cursus te volgen, want de oefendag is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Intake

Voorafgaand aan de training vindt een telefonische intake plaats. Doel van de intake is om je te informeren over de cursus, je motivatie te horen en te zien of deze training bij je past.

Het materiaal

Voor het oefenen thuis krijg je een werkboek met theorie, gedichten & verhalen en per week oefeningen om mindfulness te integreren in je dagelijks leven. Ook krijg je een link naar verschillende geleide meditaties. Deze geleide meditaties kunnen beluisterd of gedownload worden via de website.

Individueel of samen met een partner, vriend of familielid?

Soms is het prettig om de cursus niet met een groep te doen maar alleen met de trainer. Dat is mogelijk. De individuele Mindfulness cursus volgt de 8-weekse groepscursus, maar bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan de eerstvolgende oefendag met de groep.

We kunnen de cursus bij mij of bij jou thuis laten plaatsvinden en op tijden die we gezamenlijk uitkiezen. Dat betekent dat je de cursus op een willekeurig moment kunt starten en niet hoeft te wachten op de volgende startdatum.

Of wil je de cursus volgen met je partner, vriend of familielid, de zogenaamde Mindful Maatjes? Ook dat is mogelijk. Dan gaat het om 8 lessen van 1,5 uur.

> Ga naar de agenda voor data, kosten en om aan te melden.