contact & privacyverklaring

Voor aanmelden of meer informatie:

De Mindfulness Zaak
Ilse van Dijk
06 44 53 88 02
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl

KvK nr: 55580831

FB-logo

Aarzel niet om contact op te nemen!

De Mindfulness Zaak is aangesloten bij de VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen), categorie 1. Dit maakt het (soms) mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van een 8-weekse Mindfulness cursus. Aan de vergoeding kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, één of meer eisen worden gesteld. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van burn-out klachten. Daarvoor heb je soms een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts nodig. De verwijsbrief kan je samen met de factuur van de cursus meesturen naar de verzekeraar. Informeer altijd bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Privacyverklaring

De Mindfulness Zaak gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Deze Privacyverklaring is daarom opgesteld om je te informeren over de waarborgen van De Mindfulness Zaak bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

De Mindfulness Zaak kan persoonsgegevens over jou verwerken omdat je deelneemt aan de activiteiten van De Mindfulness Zaak. Deze worden door jezelf verstrekt. De Mindfulness Zaak kan de volgende persoonsgegevens verwerken: je naam, evt. bedrijfsnaam, en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de Mindfulnessactiviteit waar je aan deel gaat nemen en overige relevante informatie die je verstrekt met betrekking tot het verantwoord volgen van een van de activiteiten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven voegt De Mindfulness Zaak de contactgegevens toe aan de mailinglijst van de nieuwsbrief van De Mindfulness Zaak. Iedere nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om je af te melden. Het mailingbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Delen met anderen

De Mindfulness Zaak verstrekt jouw persoonsgegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming of op verzoek van overheidsinstanties (belastingdienst) indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Mindfulness Zaak bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over deelnemers, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt één jaar bewaard. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigt De Mindfulness Zaak alle gegevens.

Beveiliging

De Mindfulness Zaak neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Mindfulness Zaak heeft veiligheidsprocedures, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Mindfulness Zaak, neem dan zo snel mogelijk contact op via ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl

Wijzigingen

De Mindfulness Zaak behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Contactgegevens: Ilse van Dijk De Mindfulness Zaak Insulindelaan 52 7251 EK Vorden ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl 06 44 53 88 02

1 augustus 2018